Uw Bedrijf 2.0. Wat is dat eigenlijk?

Als de waarde er niet is

“Als de waarde er niet is, staat de prijs ter discussie”. Hoe waar is deze uitspraak. Ook als de waarde er wel is, maar niet zichtbaar is gemaakt, staat de prijs ter discussie. En dat is een urgent probleem waar veel zakelijke dienstverleners mee worstelen. In tijden van financiële crises, snelle groei van online dienstverlening en om zich heen grijpende schaalvergroting is het voor individuele dienstverleners moeilijk hun toegevoegde waarde helder te demonstreren. En als uw klanten uw toegevoegde waarde niet zien, zullen ze er alles aan doen om uw prijs te drukken.

Klassieke Shake Out

Natuurlijk wilt u die kant niet op. Maar het probleem is, dat discussies over de prijs van dienstverlening ontstaan als de vicieuze cirkel al is ingezet. Uw toegevoegde waarde is onduidelijk en dus is uw onderhandelingspositie ondermijnd. De weg terug is dan moeilijk te vinden – de verleiding groot om concessies op de prijs te doen en zo uw omzet op peil te houden. Maar die neerwaartse spiraal eindigt onherroepelijk op de nullijn. Er heeft zich dan ook een – in marketingtermen – klassieke shake out voorgedaan. Menigeen heeft de tent dicht gedaan. Een groot deel van de aanbieders zijn uitgeschakeld. De sterksten zijn er nog.

U hoort daarbij.

U leeft nog. Misschien niet al te vitaal en zonder reserves. Maar nu de economie aantrekt, wilt u weer groeien en een stevige positie innemen in uw markt. Dus als u het dan zelf weer voor het zeggen heeft (en niet meer geleefd wordt door de markt, uw klanten, uw financiers), wat is die positie dan? Uw Bedrijf 2.0 – wat is dat eigenlijk? Wie wilt u zijn als ondernemer, hoe luidt uw belofte aan de klant? Hoe ziet uw nieuwe realiteit eruit? Wie zijn uw klanten, uw concurrenten, uw belangrijkste stakeholders? Het is tijd om uzelf opnieuw uit te vinden, uw bedrijf als nieuw te ontwerpen – zodat u weer op waarde wordt geschat.

Markt onaantrekkelijker?

De laatste jaren is de klant meer dan ooit centraal komen te staan. Dat is niet toevallig. Internet heeft het aanbod volstrekt transparant gemaakt. Schandalen hebben ervoor gezorgd dat dienstverleners onder een vergrootglas opereren. Internationalisering en schaalvergroting hebben het aanbod vergroot en de prijs onder druk gezet. De markt voor financieel advies en verzekeringen is daarmee – in termen van de Amerikaanse econoom Michael Porter – snel onaantrekkelijker geworden. Harde concurrentie, lage marges, veel macht bij de afnemer.

Maar u bent er nog. Uw klanten zijn u trouw gebleven. U krijgt een nieuwe kans. U kunt uzelf opnieuw uitvinden en volop ondernemen in een gewijzigde markt. Om weer te groeien. Om een waardepropositie te ontwikkelen waarmee u zich onderscheidt van al die anderen. Waarmee u niet alleen uw klanten vooruit helpt, maar ook uzelf.

Programma voor (Uit)vinders

Ism NBBC hebben we op basis van recente inzichten en nieuwe modellen een programma ontwikkeld dat zakelijke dienstverleners helpt zichzelf opnieuw uit te vinden. Uw missie en propositie, uw verdienmodel, de waardeketen waarvan u onderdeel uitmaakt, de risico’s die u wilt afdekken en de continuïteit waarnaar u zoekt. In deze serie blog posts zal ik de belangrijkste onderdelen van dit programma nader uiteenzetten. Ik hoop dat u het waardevol vindt.

 

Wilt u hierover verder praten, laat het ons weten! Wij willen u helpen het spoor naar toegevoegde waarde terug te vinden.

(blogpostreeks Terug naar de Waarde/1)

Op 14, 16 en 21 april 2015 leverden NBBC en Bart Vermeulen een inhoudelijke bijdrage aan VKG On Stage. In deze serie van 5 blog posts vindt u een weerslag hiervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *